Fabriksgaranti

Sådan virker vores garantier

PAVA Fabriksgaranti er gratis for dig som bilejer. Garantien gælder uanset tidspunkt for de forskellige rustbehandlinger og antallet af rustbehandlinger – og er således uafhængig af øvrige PAVA-garantiordninger.

Hvad dækker bilens garanti normalt?

Som bilejer er du normalt dækket af bilens fabriksgaranti i hele garantiperioden, hvis der sker en rustgennemtæring – også efter en PAVA rustbeskyttelse. Enkelte bilmærkers rustgaranti omfatter kun lakerede flader, hvilket bl.a. indebærer at undervognen ikke er omfattet af bilens garanti. Med en PAVA Fabriksgaranti er du – helt gratis – dækket ind på alle områder.

Hvad koster en god rustbeskyttelse?

Som udgangspunkt og med fokus på en almindelig mellemklassebil, skal du regne med omkring kr. 4000,- for en professionel kvalitetsrustbeskyttelse inkl. garanti. Men selvfølgelig kan man da spare lidt penge, hvis man leder længe nok. Spørgsmålet er så bare, hvad det er, der bliver sparet på. Hos PAVA er rustbeskyttelse og undervognsbehandling et håndværk, der tager tid, ikke en serieproduceret vare, som vi blot kan lange over disken.

Dækker PAVA Levetidsgarantien hvis fabriksgarantien ikke dækker?

Ja, Levetidsgarantien dækker, hvis garantien fra din forhandler eller importør ikke dækker. Det kræver dog, at afslag skal være skriftligt.

Hvordan dokumenterer jeg, at min bil er blevet rustbeskyttet?

Hos PAVA får du altid en udførlig faktura, der beskriver hvilke dele af bilen, der er rustbeskyttet – og hvordan garantien dækker.

Jeg sælger biler i min fritid. Kan jeg få garanti, his jeg PAVA rustbeskytter dem?

Nej, PAVA Garanti A/S yder ikke erstatning til personer / juridiske personer, der driver salgs- og servicevirksomhed i autobranchen.

Må jeg selv sørge for, at min skade bliver repareret?

Nej, reparationer af en omtalt skade må kun udføres af en af PAVA Garanti A/S udpeget reparatør, og PAVA Garanti A/S skal afgive skriftlig godkendelse inden reparation.

Hvor tit skal borepropperne udskiftes?

De propper, som dit PAVA Centret har sat i de borede huller, skal udskiftes med et interval på 24 måneder i henhold til den altid gældende vejledning. Det er dit ansvar som bilejer at dokumentere udskiftningen af propperne.

Mister jeg rustgarantien på min bil efter en PAVA-behandling ?

Nej, du mister ikke din gennemtæringsgaranti når du får PAVA-behandlet din bil.

PAVA’s produkter kan uden problemer “samarbejde” med alle kendte produkter som anvendes såvel i bilproduktion som til efterbehandling. Dette “samarbejde” sker på grund af PAVAprodukternes forholdsvis høje olieindhold (viskositeten (“tykkelsen”) på PAVA’s produkter er herefter “justeret” ved tilsætning af voks i den rigtige mængde).

Da der findes mange fordomme omkring garantier og efterbehandling med rustbeskyttelse har PAVA Produkter A/S besluttet via PAVA Garanti A/S at dække eventelle skader som afvises af bilimportør/bilforhandler med begrundelse i anvendelse af vores produkter.

Én af betingelserne for dækning fra PAVA GARANTI A/S er at afvisningen skal være skriftlig.
Den eventuelt opståede skade skal naturligvis være indenfor et område som vil være dækket af vognens rustgaranti.

Denne form for garanti dækker uden oprettelse af anden garanti hos os, ligesom der ikke stilles krav om tidspunkt for behandling og behandlingsinterval.

Såfremt du ikke får din bil efterbehandlet i en årrække (mere end 2 år) bør propper i borehuller i den lakerede del af karosseriet udskiftes.
Dette er også en betingelse for at gøre krav gældende over for PAVA Garanti A/S i henhold til ovenstående.

Betingelser for at opnå dækning af rustskade fra PAVA Garanti A/S er derfor :

Propper i borehuller i den lakerde del af karosseri må ikke være ældre end 30 mdr.
Skriftligt afslag fra bilimportør og -forhandler med begrundelse i rustbeskyttelse med PAVA’s produkter.
Original registreringsattest skal kunne fremvises.
Der ydes kun dækning til den registrerede ejer.
Ej dækning for personer ( og juridiske personer ) der driver servicevirksomhed i autobranchen.
Kun reparation af én af PAVA Garanti A/S anvist reparatør.
PAVA Garanti A/S’ godkendelse skal foreligge inden reparation igangsættes.